Szülésélmény feldolgozó workshop, 2016. nov. 27.

enyhehomaly

November 25. – a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. A nők elleni erőszak számtalan formát ölthet. Egyik, sajnos nagyon gyakori megnyilvánulási formája „szülőszobai erőszak” vagy „szülészeti, nőgyógyászati erőszak” néven vált ismertté. Ide sorolunk minden olyan durva cselekedetet, viselkedési formát vagy elhangzott szót, amit a nőknek vajúdás vagy szülés közben (esetleg után) kell elszenvednie a kórházi személyzettől, valamint ide sorolunk minden olyan beavatkozást, amit a nők beleegyezése vagy pontos tájékoztatása nélkül hajtanak végre. Továbbá ide tartoznak azok az beavatkozások, amelyeket nem indokol a baba vagy az anya állapota, inkább csak az orvos kényelme vagy a kórházi rutin végett hajtják végre, és a kiszolgáltatott anya beleegyezését mégis elnyerik azáltal, hogy a babája egészségi állapotának romlásával fenyegetik.

Mi nők szülésünk vagy szüléseink minden egyes mozzanatát pontosan fel tudjuk idézni, hisz ebben a kitüntetett állapotban minden egyes szó vagy cselekedet beég a tudatunkba, így a szülés körüli erőszak nyomait egy életre magunkkal hordozhatjuk. Tovább súlyosbíthatja a helyzetet, hogy gyakran nem tudjuk megosztani másokkal negatív élményeinket, a „szülőszobai erőszakot” követő szégyenérzet miatt vagy azért mert környezetünk egy „Örülj, hogy egészséges a gyermeked” mondattal belénk fojtja a szót.

A Holdvirág Dúlakör idén szülésélmény  feldolgozó workshopot szervez. A workshopot a Perinatus Alapítvány (www.perinatus.hu) szakemberei, Orosz Katalin, klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, az alapítvány szakmai vezetője és Nováky Rita, szülésznő, perinatális szaktanácsadó vezetik.

orosz-katalin novaky-rita

Perinatus Alapítvány, a születés testi-lelki egészségéért
A Perinatus Alapítvány célja, hogy a társadalom egészében tudatosuljon, hogy a fogantatástól számított első évnek egy életre szóló meghatározó jelentősége van. Ennek érdekében az alapítvány támogatja a születéssel és szüléssel összefüggő testi-lelki-szellemi egészséget. Ehhez egyéni és csoportos foglalkozásokkal, valamint ismeretterjesztéssel nyújt lehetőséget egyéneknek, családoknak és mindenkinek, aki érdeklődik saját születésének élménye iránt. Emellett szakemberekkel országos és nemzetközi szinten együttműködve oktatási és kutatási tevékenységet folytat. A Perinatus tanácsadó és pszichológus munkatársai számos témában nyújtanak támaszt csoportos és egyéni konzultáció és terápia keretében, melyek közül néhány: gyermeknevelési kérdések, stresszkezeléssel, szorongással, depresszióval kapcsolatos nehézségek, párválasztási, párkapcsolati gondok, a gyász és veszteségek feldolgozása, önértékelési és kapcsolati problémák, stb.
Az alapítvány tevékenységének legfontosabb súlypontjai a következők:
1. biztosítja a gyermeket váró szülők számára a lehetőséget a szerepükre való megfelelő felkészülésre, majd a baba érkezését követő gyermekágyas időszakban is támaszt nyújt,
2. elérhetővé teszi a felnőttek számára mindazokat a tudományos eredményeket és eszközöket, amelyek segítségével feldolgozhatják saját születési élményüket.
Mit jelent a szülésélmény feldolgozása?

Az érzelmileg telített élményeinket, függetlenül azok pozitív vagy negatív tartalmától, fontos, hogy feldolgozzuk. Különösen érvényes ez a szülésélményre. Hiszen a szülés egy rendkívül gazdag, összetett, sokféle érzést magába sűrítő esemény, tapasztalat. Nemcsak a nehéz vagy traumatikus szülés kér figyelmet, hanem a probléma mentes, megelégedést hozó, esetleg katartikus élménnyel is érdemes foglalkozni, az élmény intenzitása és beavatás jellege miatt.

De pontosan mi is az érzelmi feldolgozás? Egy olyan folyamat, amelynek során visszaidézzük magát az adott eseményt, a velejáró élményt, előjönnek az átélt érzések, gondolatok, esetleg a kételyek, a dilemmák és a megválaszolatlan kérdések is. Az illető újból és újból rájuk gondol, foglalkozik velük, több embernek elmeséli, majd ennek az ismételt figyelemnek, belső átélésnek köszönhetően születhetnek benne válaszok és megoldások, az intenzív élmények, érzések pedig elcsendesednek, a helyükre kerülnek.

A feldolgozás során folyamatosan zajlik az élmény rekonstruálása is. Mitől kezdett el lelassulni a vajúdás folyamata? Mit éreztem, amikor az orvos közölte velem, hogy császármetszésre lesz szükség? Mi volt az a szó, tekintet, hangsúly, ami annyira megijesztett? Hogyan látta ezt a párom, őt miként érintette? Volt egy félmondat, ami nagyon megnyugtatott, ki mondta azt? A válaszok nyomán, mint a mozaikdarabokból összeálló kép, lassan kibontakozik az egész szüléstörténet. Tanulságos és előrevivő megtudni, hogy mások – például az apa vagy a szülésznő – miként voltak jelen, ők mit éltek át. Idővel változhatnak az egésszel kapcsolatos érzéseink, meglátásaink. Módosulhat az is, ahogyan az anya és az apa az egyes eseményeket értékeli, avagy az, hogy milyen jelentést tulajdonít nekik. Például a császármetszést az anya eleinte kudarcként élheti meg és úgy gondolhat rá, hogy „nem tudta megszülni a babáját”. A feldolgozási folyamat előrehaladásával azonban tisztábban érzékelheti mi miért alakult úgy, ahogy, így beláthatja azt is, hogy számos tényező vezetett el a császármetszéshez, és nem ő egymaga felelős érte.
Ha elképzelünk egy kisgyereket, akit valamilyen erős kellemes vagy kellemetlen élmény ér, láthatjuk, hogyan bánik a helyzettel: újra és újra elmeséli, lerajzolja, kérdez, eljátssza a történést, méghozzá nem is akárhogyan, hanem a saját ritmusában. Vagyis az élmény hullámokban utat kér benne, kifejeződik, ily módon átdolgozódik a lelkében. Felnőttkorunkban is valahogy így működünk: a történéseink hatnak ránk, hatásaik pedig kifejeződést nyernek bennünk. Azaz rágondolunk, ábrándozunk, vagy épp aggódunk és morgolódunk miattuk, beszélünk róluk, akár az álmainkban is visszaköszönhetnek. Ha szabadon engedjük áramolni ezt a folyamatot, akkor idővel nyugvópontot talál, és elcsendesedik – úgy is mondhatjuk, hogy megemésztettük, feldolgoztuk az élményt.
Miért fontos a szülésélmény feldolgozása?
A szülés közvetlenül kapcsolódhat az anyában a saját anyai kompetencia érzésével, a női erejével és a női kiteljesedésével, és e kapcsolatokon keresztül hatással lehet az önértékelésére. Kihat a mindennapi életére és a hangulatára, a babával való kapcsolatára, esetleg a párjához való viszonyára és a szexualitására is. Kulcskérdés ez abban is, hogyan áll hozzá a következő gyermek vállalásához. A pozitív szülésélmény támogatja mindezeket, ám ha az anya megsebződött a szülés közben, akkor akadállyá válhat. Például a következő gyermekvállalásra nyomja rá a bélyegét oly módon, hogy az anya egyszerűen nem vágyik még egy babára, vagy éppenséggel a szüléstől való félelem tartja őt vissza. Nehezítheti a közelséget az anya-gyerek kapcsolatban, az összehangolódást, esetleg az anya érzések megérkezését. Esetleg mélyről feltörő indulatokat ismer fel magában, amelyek a kisbaba felé irányulnak. A szülés utáni pszichiátriai problémák (pl. szülés utáni depresszió, poszttraumás stressz szindróma) kialakulásában is szerepet játszhat a fel nem dolgozott traumatikus szülésélmény. Fontos kiemelni: nem szükségszerű, hogy ez az „akadályoztatás” létrejöjjön. De a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakrabban fordul elő akkor, ha nehéz szülésélmény áll a háttérben.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szülésélmény minden lehetséges érzelmi nehézségével és veszteségével együtt feldolgozható, az ezzel fellépő nehézségek, akadályok elháríthatók. Így a kompetenciaélmény újraépül, megerősödik, az anya hangulata javul és jelentősen csökken a belső feszültsége. Mivel nem köti le a saját szorongása, képes lesz tisztább figyelemmel a babája felé fordulni, a kapcsolatuk ezáltal elmélyül, könnyebbé, oldottabbá válik. A feldolgozás ezért is kulcsfontosságú: mert hatására tapasztaltabban, előrelátóbban és felkészültebben lehet jelen a következő szülésénél.
Mikor mondhatjuk azt, hogy a szülésélményt feldolgoztunk?
Egyes jelek árulkodhatnak arról, hogy a feldolgozási folyamat a megfelelő mederben halad vagy akár már le is zárult. Erre utal az, ha a szüléséről már nagyobb érzelmi hullámzások nélkül képes beszélni, a traumatikus élményt pedig már képes úgy felidézni, hogy nem zaklatja fel különösen. Úgy is fogalmazhatunk: emlékké, a múlt részévé vált. Már nem telepedik rá a hangulatára, nem befolyásolja a mindennapi eseményeket, például nem jönnek elő újból és újból kínzó kérdések, dilemmák, és nem ez az elsődleges szempont az újabb gyermekvállalás kérdésében. Ha tünetek (például túlzott szorongás, kényszeres gondolatok) jelentek meg a szülés után, azok visszarendeződnek.
A feldolgozás folyamata hozadékokkal is szolgál: például az anya elfogadóbbá válik olyan helyzetekre, amikor az események nem feltétlenül szándékai szerint alakulnak. Vagy kezdeményezőbb lesz, vállalja, kimondja igényeit, vágyait, már nem fél önmaga felvállalásától. Miután leszűrte a tapasztalatokat és tanult a történésekből, ráláthat arra is, miként épültek be ezek a személyiségébe és mindennapi életébe.
Érdemes megjegyezni azonban, hogy nem feltétlenül jelent feldolgozást az, hogy az anya már nem gondol a szülésélményére. Az viszont igen, ha képes felidézni, de már nem kavarja fel.
Feldolgozás: egyedül vagy szakember segítségével?
Sokakban felvetődik a kérdés, hogy képesek-e egyedül megbirkózni a feldolgozás folyamatával, esetleg szeretnének tisztán látni abban, milyen esetekben van szükség szakember segítségére.
Általánosságban elmondható, hogy amennyiben az anya jó élményként tekint a szülésére, jó érzésekkel gondol vissza rá, akkor ez spontán módon megtörténik (visszagondol rá, elmeséli, visszaemlékezve egyes részleteit újra átéli, megválaszolja a dilemmákat stb.), feldolgozódik a szülés élménye.
Érdemes szakember segítségét igénybe venni a következő esetekben:
 • anya úgy érzi, hogy sebződött a szülés alatt
 • szüléshez kötődő nehéz érzéseket, frusztrációt hordoz magában, amelyek nem csendesednek az idő előrehaladtával (fájdalom, erős indulatok, kudarc élmény, kínzó dilemmák, újból és újból visszatérő kérdések stb.)
 • a szülés traumatikus emlékei újból és újból visszatérnek, akár rémálmok is megjelennek ezzel
  kapcsolatban
 • erős szorongás van jelen az életében, folyamatosan aggódik, fél, tart valami probléma, tragédia
  bekövetkezésétől
 • kisbabájával szemben sokszor megjelennek indulatok, harag, csalódottság
 • párkapcsolatában nehézségeket, problémákat okozott a szülés
 • kényszeres gondolatok és/vagy kényszeres cselekedetek jelennek meg (pl. nagyon sokszor mossa meg a kezét, vagy folyamatosan rendet tesz, takarít), és ezek hónapokon keresztül fennállnak
 • alvászavar jelenik meg, nem képes aludni, akkor sem, ha lehetősége lenne rá
 • étvágytalanság, erőtlenség, sírással kísért érzelemkitörések, esetleg öngyilkossági késztetések
  jelentkeznek

 

A workshop helye és időpontja: Nagyvárad, november 27, vasárnap, helyi idő szerint 9.00 órától 17 óráig, ebédidő kb. 12.30-13.30 óra között. A csoport minimum 10 fővel indul, a résztvételi díj 120 RON/8.000 HUF / fő.
Résztvételi szándékod kérlek jelezd a 0733 46 88 15 vagy a +36 20 2546324 telefonszámon illetve a dula@holdvirag.ro e-mail címen legkésőbb november 21-ig. A workshopon való helyedet 30 RON/2.ooo HUF előleg befizetésével biztosíthatod!
Várunk szeretettel!